SSAE16  SAS70  ISAE3402
ISAE 3402 type I completed
Toch sprongen ze er direct uit: betrokken en niet uit de hoogte. Daarbij kregen we het gevoel dat de kwaliteit op hetzelfde niveau ligt. Lees verder..


Accountmanager ControlPay, Henk Jan Kinds

Ondersteuning accountantskantoren

Wij ondersteunen regelmatig kleine en middelgrote accountantskantoren bij hun jaarrekeningcontroles, met name in omgevingen waar IT controls van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan ERP-implementaties die meer en meer zorgen voor een migratie van de controls richting de applicatie.

Verder beschikt Hut & Co. EDP Audit over uitgebreide expertise en ervaring met bestandsanalyses met behulp van audit-software (Caseware IDEA®). Deze hebben wij in het verleden onder meer toegepast om soll-posities op te bouwen voor bepaalde jaarrekeningposten, bijvoorbeeld door op basis van output uit een kassaregistersysteem een soll-positie op te bouwen van de in een ERP-systeem verantwoorde omzet. Met name het destilleren van voor accountants bruikbare data uit doorgaans praktisch niet analyseerbare systeem-output (zoals PDF- of TXT-rapportages uit een ERP-systeem).
Het verder analyseren daarvan en aldus het opbouwen van controle-technische aansluitingen, is onze specialiteit.

 
Share |